Kúpna zmluva na nehnuteľnosť – na čo si dať pozor?

  1. Home
  2. Blog
  3. Kúpna zmluva na nehnuteľnosť – na čo si dať pozor?
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Kúpa nehnuteľnosti patrí medzi najvýznamnejšie investície vo vašom živote. Aby ste predišli akýmkoľvek budúcim problémom, je kľúčové, aby bola kúpna zmluva na nehnuteľnosť správne a dôkladne pripravená. V tomto blogu sa pozrieme na najdôležitejšie aspekty, ktoré by mala takáto zmluva obsahovať.

Čo všetko musí obsahovať kúpna zmluva na nehnuteľnosť?

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť musí právne chrániť nielen predávajúceho, ale aj kupujúceho. Práve z tohto dôvodu odporúčame využiť služby skúsených advokátov. Čo všetko by mala profesionálmi vytvorená kúpna zmluva na nehnuteľnosť obsahovať? 

  1. Presné určenie predmetu kúpy

Jedným z najdôležitejších bodov každej kúpnej zmluvy je presné a jednoznačné určenie predmetu kúpy. Nezabúdajte, že nehnuteľnosť musí byť v zmluve opísaná dostatočne presne. Zákon presne definuje aké náležitosti je nevyhnutné uviesť, aby bola nehnuteľnosť jednoznačne identifikovaná.

  1. Kúpna cena a spôsob jej úhrady

Veľmi dôležitým elementom je dohoda o kúpnej cene. Zmluva by mala jasne špecifikovať, aká suma je za nehnuteľnosť dohodnutá a akým spôsobom bude cena uhradená. Spôsobov, akými je možné uhradiť kúpnu cenu je viacero, je však nutné zvoliť si vždy spôsob, ktorý najviac pasuje na daný obchodný prípad a je zároveň bezpečný.

  1. Vyrovnanie záväzkov a daňové povinnosti

Pred podpisom zmluvy vždy odporúčame skontrolovať či sú uspokojené všetky záväzky súvisiace s bytom a zároveň preveriť, či prevodom nehnuteľnosti nevznikne predávajúcej strane daňová povinnosť.

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán

Je dôležité, aby zmluva jasne vymedzila práva a povinnosti kupujúceho aj predávajúceho. To zahŕňa povinnosti predávajúceho pripraviť nehnuteľnosť na predaj (napríklad vypratanie) a povinnosti kupujúceho, ako napríklad dodržanie termínov platby a mnohé iné.

  1. Podmienky odstúpenia od zmluvy

Žiadna kúpna zmluva by nemala byť bez dôkladne formulovaných podmienok odstúpenia od zmluvy. Tieto podmienky ochránia obidve strany v prípade, že niektorá z nich nedodrží svoje záväzky podľa zmluvy.

  1. Možné riziká a ako sa im vyhnúť

Pri kúpe nehnuteľnosti vždy existuje riziko napríklad skrytých vád nehnuteľnosti alebo problémov s jej právnym stavom. Dôkladná kontrola nehnuteľnosti a jej dokumentov, najmä výpis z katastra nehnuteľností, je nevyhnutná.

Pomôžeme vám pripraviť kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť

Pripraviť kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť, ktorá je presná, komplexná a bezpečná pre obe zmluvné strany, vyžaduje nielen pozornosť k detailom, ale aj odborné právne vedomosti.

Preto neváhajte osloviť našu advokátsku kanceláriu LEGARTUM s.r.o., kde vám náš tím advokátov pomôže zabezpečiť, že vaša kúpna zmluva na nehnuteľnosť bude spĺňať všetky potrebné požiadavky a ochráni vaše práva ako kupujúceho alebo predávajúceho. Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes!