Daňové právo

Daňové právo považujeme za jednu z priorít v rámci našej špecializácie. Mnohoročné skúsenosti nášho tímu vychádzajú z desiatok daňových kontrol vykonávaných u našich klientov, či už išlo o konania týkajúce sa DPH, dane z príjmov, alebo spotrebiteľských daní, či iné. Od počiatku preberáme iniciatívu, konzultujeme prípady s daňovými špecialistami, navrhujeme dôkazy a argumentujeme správcovi dane jedinečným spôsobom, ktorý je jednak výsledkom poznatkov aktuálnej judikatúry slovenských súdov ale aj Európskeho súdneho dvora. Výsledkom je opakovaný úspech v daňových konaniach a to už aj na pôde finančnej správy SR, bez nutnosti preskúmavania rozhodnutia v správnom súdnom konaní.

Rozumieme, aké je daňové konanie pre našich klientov frustrujúce a časovo zaťažujúce, ale najmä aký dopad môže mať negatívny výsledok daňového konania na finančnú situáciu, stabilitu a cash flow klienta. Vzhľadom na uvedené vždy odporúčame klientom nenechávať priebeh daňovej kontroly na náhodu a kontaktovať nás už pri doručení oznámenia o začatí daňovej kontroly.

Blog