Obchodné právo

Oblasť obchodného práva je skutočne široká a pokrýva rozsiahlu škálu právnych noriem upravujúcich postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní svojej podnikateľskej činnosti.

Naša kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti obchodného práva a zabezpečuje komplexné právne poradenstvo od prvotného plánovania podnikateľskej činnosti, cez rôzne registrové konania až po následné právne poradenstvo spojené s každodenným fungovaním obchodnej spoločnosti.

Zabezpečíme Vám vypracovanie, či pripomienkovanie obchodných zmlúv požadovaného charakteru, vypracovanie všeobecných obchodných podmienok, vymáhanie pohľadávok, či zastupovanie v súdnych sporoch. Ak ste sa naopak rozhodli Vaše podnikanie ukončiť, sme pripravení Vás týmto procesom previesť, či už ide o proces likvidácie alebo plánovaného konkurzu.

V rámci svojej činnosti navrhujeme riešenia, nastavujeme procesy a dávame odporúčania, ako čo najefektívnejšie riešiť právne situácie v rámci výkonu podnikateľskej činnosti. S kvalitným právnym servisom sa výrazne znižuje podnikateľské riziko.

Blog