Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme právne služby spojené s rozvodom manželstva, s úpravou styku k maloletým deťom a určením výživného, ako aj s následným vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Keďže ide o právne vzťahy citlivého charakteru, k poskytovaniu právnych služieb pristupujeme s veľkou mierou empatie, a predsa vždy s potrebným nadhľadom a objektivitou.

Rozumieme, že zorientovať sa v právnej reči môže byť často krát zložité, preto sa snažíme naším klientom vysvetliť právny problém tak, aby navrhovaným krokom vždy porozumeli a vedeli vyhodnotiť odporúčaný postup a správne sa rozhodnúť.

Vždy odporúčame klientom nezanedbať právne kroky už na začiatku konania o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým, nakoľko nesprávny alebo laxný prístup v tomto konaní, môže výrazne ovplyvniť práva a povinnosti toho ktorého rodiča do budúcnosti a môže mať negatívny dopad aj pri následnom vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Na celý proces sa preto pozeráme komplexne, nakoľko ide o konania, ktoré úzko spolu súvisia a v ktorých sme pripravení Vám poskytnúť kvalifikované právne poradenstvo a zastupovanie.

Blog