Sporová agenda

Sme špecialisti v rôznych oblastiach práva, čo nás predurčuje na úspech tak v počiatočnom štádiu pred samotným súdnym konaním ako aj v konaní pred súdom. Vždy sa dôkladne oboznámime s konkrétnym prípadom, pri spolupráci ideme do hĺbky. Kladieme tie správne otázky a predkladáme riešenia šité na mieru. Rôzne riešenia hodnotíme z hľadiska rizika ale aj ekonomickej výhodnosti, tieto klientom vysvetľujeme. Naši klienti sú informovaní detailne, napriek tomu vecne a jasne, čo uľahčuje ich rozhodovanie v danom prípade. Netlačíme klientov do nezmyselných súdnych konaní. Sledovaným cieľom je rýchly a ekonomicky výhodný výsledok pre našich klientov.

Špeciálnou oblasťou je ochrana spotrebiteľa, s ktorou sme sa v rámci našej agendy opakovane stretli, pričom naše znalosti v tejto oblasti sú vždy prínosné bez ohľadu na stranu sporu v spotrebiteľskom spore, ktorú práve zastupujeme.

Náš tím má za sebou stovky úspešných súdnych sporov, čo predstavuje stovky hodín detailnej, precíznej a odbornej práce, ale aj desiatky hodín strávených v súdnych sieňach. Máme skúsenosti z pojednávaní, vieme predvídať možné situácie, s nami sú naši klienti v najlepších rukách.

Klientov zastupujeme vo všetkých štádiách súdnych sporov, t. j. aj v konaní pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ako aj Ústavným súdom Slovenskej republiky a následne aj pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Blog