Law office manager

Mgr. Diana Poliakhová

Diana Poliakhová je neodmysliteľnou a dôležitou súčasťou tímu našej advokátskej kancelárie. Zabezpečuje plynulý chod kancelárie, dozoruje právnych asistentov a stará sa o plnenie úloh zadávaných advokátmi našej kancelárie.

Diana promptne a vecne komunikuje s klientmi ako aj úradmi. Diana je rovnako súčinná pri úkonoch súvisiacich s registrovými konaniami, najmä v súvislosti s živnostenským registrom, obchodným registrom a katastrom nehnuteľností.

Jazyky:

Právne služby Ukrajinčina Ukrajinčina
Právne služby Slovenčina Slovenčina
Právne služby Angličtina Angličtina
Právne služby Ruština Ruština

Vzdelanie:

  • Národná univerzita právnická akadémia Ukrajiny nositeľka mena Jaroslava Múdreho, Charkov, Ukrajina, Právnická fakulta (2014), titul Mgr.