Náš tím

  1. Home
  2. Náš tím

Náš tím je zložený so špecialistov, ktorí Vám dokážu pomôcť v rôznych právnych oblastiach a životných situáciách.

Advokáti:

advokátka JUDr. Mgr. Zuzana Bukvišová
advokátka Mgr. Daniela Hromadová
advokátka Mgr. Andrea Ondriášová

Law office manager:

Law office manager Mgr. Diana Poliakhová

Tím našej advokátskej kancelárie sa skladá z viacerých advokátov, pričom úzko spolupracujeme s daňovými poradcami, audítormi, účtovníkmi, IT odborníkmi, projektantmi, geodetmi a znalcami. Každý prípad je v našej kancelárii pridelený osobe, ktorá sa špecializuje na konkrétnu oblasť práva, má v danej oblasti dlhoročné skúsenosti z opakovaných právnych prípadov, a preto si môžete byť istí, že u nás ste v dobrých rukách.

Ostatní členovia tímu:

  • Právni asistenti
  • IT poradcovia
  • Daňoví poradcovia
  • Audítori
  • Účtovní konzultanti
  • Projektanti
  • Geodeti
  • Znalci