Dopravné právo

Naša kancelária sa úzko špecializuje na dopravné právo, o čom svedčí veľké množstvo dopravných spoločností, ktoré sú našimi klientami ako aj spolupráca so združením ČESMAD.

Keďže doprava nekončí na hraniciach a naši klienti vykonávajú spravidla cezhraničné prepravy, z kancelárie v Bratislave sme pripravení Vám pomôcť na cestách takmer v celej Európe. Úzko spolupracujeme so zahraničnými kolegami, a to najmä v Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku a Rakúsku. Pomôžeme Vám však aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku.

Uskutočnili sme viacero prednášok v oblasti dopravného práva v spolupráci so zahraničnými partnermi. Mohli ste nás vidieť na Autosalóne v Nitre, Autosalóne v Prahe, seminároch v Bratislave, či v Námestove.

JUDr. Zuzana Bukvišová je spoluautorkou online publikácie CMR a partnerkou v združení špecialistov na dopravné právo – ITL Attorneys www.itla.eu

Blog