Právo nehnuteľností

Kľúčovou právnou oblasťou, ktorej sa venujeme už vyše 15 rokov, je oblasť nehnuteľností. V akejkoľvek fáze podnikania či života sa pojem nehnuteľnosť objaví, sme tí praví špecialisti pre Vás.

Spolupracujeme s developermi od momentu zahájenia ich podnikateľských zámerov až do úspešného vypredania projektu. Poskytujeme konzultácie, poradenstvo, navrhujeme riešenia šité na mieru, pripravujeme zmluvnú dokumentáciu, riešime prípadné spory s tretími osobami, čím zastrešujeme kompletnú právnu agendu. Máme veľké podnikateľské povedomie a orientujeme sa aj vo finančnej stránke zámerov, preto sú naše riešenia praktické a zohľadňujú aj ekonomickú stránku podnikateľského zámeru.

Okrem spolupráce s developermi spolupracujeme aj s viacerými realitnými kanceláriami v Bratislave, ktorým poskytujeme kompletné právne poradenstvo vrátane autorizácie zmlúv a riešenia prípadných sporov.

Tu však naša špecializácia v danej oblasti nekončí. Pomôžeme Vám vykúpiť pozemky, vyporiadať podielové alebo bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti, nehnuteľnosť predať, darovať, založiť alebo zriadiť na nej vecné bremeno, prípadne Vám poradíme v dedičskom konaní či inej oblasti súvisiacej s Vašou nehnuteľnosťou.

Blog