advokátka

JUDr. Mgr. Zuzana Bukvišová

Zuzana je riadiacou partnerkou našej advokátskej kancelárie. Špecializuje sa na právo nehnuteľností, najmä developerské projekty, a to už v štádiu prvotného plánovania. Medzi jej klientov patria stavebné spoločnosti a developeri z oblasti bytovej výstavby v Bratislave a okolí, ako aj rôzne realitné kancelárie pôsobiace v Bratislave.

V oblasti konkurzného práva vykonáva Zuzana úlohu správkyne konkurznej podstaty, ktoré vedomosti a skúsenosti aplikuje aj pri poskytovaní služieb pre klientov našej kancelárie, a to najmä v oblasti konkurzného práva, obchodného práva, zmluvnej agendy a vymáhania pohľadávok.

Zuzana sa dlhé roky venuje aj oblasti dopravného práva, je spoluautorkou online publikácie CMR a partnerkou v združení špecialistov na dopravné právo – ITL Attorneys www.itla.eu. Poskytuje právne služby pre viaceré medzinárodné dopravné spoločnosti a zároveň spolupracuje so združením ČESMAD.

V oblasti daňového práva poskytuje Zuzana právne služby pre klientov z rôznych podnikateľských oblastí, ktorý sa však stretávajú s rovnakými problémami v daňovej oblasti pri podrobení sa daňovým kontrolám na preverenie rôznych druhov dane. Zuzana má za sebou desiatku úspešných konaní v oblasti daňového práva, z ktorých mnohé boli úspešne ukončené už na úrovni správcu dane, bez nutnosti ďalšieho súdneho konania.

Pred založením advokátskej kancelárie LEGARTUM, pracovala Zuzana šesť rokov pre poprednú slovenskú advokátsku kanceláriu v Bratislave a zároveň spolupracovala s Transparency International Slovensko, kde poskytovala právne poradenstvo osobám, ktoré mali vedomosť o korupčnom správaní. Je spoluautorkou publikácie Protikorupčný manuál.

V súčasnosti Zuzana pracuje na publikácii ohľadom problémov veriteľského prostredia a účinných nástrojov na úspešné vymoženie pohľadávok.

Právne špecializácie:

Právo nehnuteľností Právo nehnuteľností
Konkurzné právo Konkurzné právo
Obchodné právo Obchodné právo
Dopravné právo Dopravné právo
Daňové právo Daňové právo

Jazyky:

Právne služby Slovenčina Slovenčina
Právne služby Angličtina Angličtina
Právne služby Maďarčina Maďarčina
Právne služby Nemčina Nemčina

Vzdelanie:

  • Zoznam správcov konkurznej podstaty vedený Ministerstvom spravodlivosti SR (2020), správkyňa
  • Slovenská advokátska komora (2011), advokátka
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta (2010), titul JUDr.
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta (2008), titul Mgr.
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta medzinárodných vzťahov a diplomacie (2008), titul