advokátka

Mgr. Daniela Hromadová

Daniela je partnerkou našej kancelárie a advokátkou s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach práva. Špecializuje sa najmä na sporovú agendu, občianske právo, rodinné právo, a pracovné právo. Medzi jej klientov patria rôzne obchodné spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky, ako aj fyzické osoby ako jednotlivci.

Nakoľko sa Daniela vynikajúco orientuje v rôznych oblastiach práva, má za sebou vyše stovku sporov. Daniela sa vždy dôkladne oboznámi s konkrétnym prípadom, pri spolupráci ide do hĺbky, pričom kladie dôraz na riešenia šité na mieru. Právne posúdenie sporu komunikuje zrozumiteľne a vždy ochotne odpovie klientom na prípadné otázky.

Špeciálnou oblasťou sporovej agendy je ochrana spotrebiteľa ako aj spory súvisiace s vymáhaním náhrady škody a nemajetkovej ujmy, s ktorými sa Daniela opakovane stretáva, pričom jej znalosti sú aplikovateľné bez ohľadu na stranu sporu, ktorú práve zastupuje.

V rámci rodinnej agendy sa Daniela zameriava na úpravu práv a povinností k maloletým či vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Potreby klientov vníma citlivo a na riešenia sa pozerá prakticky. Daniela vždy háji záujmy klienta, pričom v tejto citlivej oblasti má schopnosť dosahovať riešenia sporov aj cestou rodičovských dohôd bez traumatizovania maloletých. Jej dlhoročné skúsenosti znamenajú najmä triezvy a priamy názor na konkrétnu právnu vec.

V oblasti práva nehnuteľností Daniela zabezpečuje zmluvnú agendu pre viaceré realitné kancelárie pôsobiace v Bratislave. Zároveň má bohaté skúsenosti so sporovou agendou ktorej spoločným menovateľom je nehnuteľnosť.

Pred vstupom do advokátskej kancelárie LEGARTUM, pracovala Daniela pre viaceré popredné slovenské ako aj zahraničné advokátske kancelárie v Bratislave, kde prichádzala s novými nápadmi, ako napríklad implementácia poskytovania služieb registrácie v registri partnerov verejného sektora a iných oblastiach.

Právne špecializácie:

Sporová agenda Sporová agenda
Občianske právo Občianske právo
Rodinné právo Rodinné právo
Pracovné právo Pracovné právo
Právo nehnuteľností Právo nehnuteľností

Jazyky:

Právne služby Slovenčina Slovenčina
Právne služby Angličtina Angličtina

Vzdelanie:

  • Slovenská advokátska komora (2021), advokátka

  • Trnavská univerzita  v Trnave, Právnická fakulta (2014), titul Mgr.